Termenii de utilizare și consimțământul Skype

Observație preliminară
Penitenciarul Düsseldorf oferă deținuților și arestaților preventiv posibilitatea de a efectua apeluri video gratuite pentru a-și promova contactele sociale prin intermediul programului Skype. Pentru a putea utiliza această posibilitate, este necesar ca interlocutorul extern să aibă o conexiune la internet, un dispozitiv cu software-ul Skype instalat și un cont de utilizator configurat și să fie online la data convenită. În plus, trebuie subliniat faptul că interlocutorul trebuie mai întâi să adauge contactul Skype al penitenciarului Düsseldorf la contactele sale sau să specifice în setările Skype că utilizatorul poate fi apelat și de către contacte care nu se află în lista sa de contacte.

1. Cercul de utilizatori
În principiu, toți deținuții din închisoare au posibilitatea de a utiliza Skype. Cu toate acestea, având în vedere capacitatea limitată de a efectua apeluri video, se va acorda prioritate deținuților pentru care vizitele personale nu se pot face, de exemplu din următoarele motive:
- vizitele aprobate pentru copii, care nu pot fi efectuate momentan
- distanța fizică,
- starea de sănătate a vizitatorului sau
- situația financiară a vizitatorului.

2. Durata regulată a apelurilor
Deținuții în arest preventiv au posibilitatea, în principiu, de a efectua până la 2 apeluri video pe lună, cu o durată maximă de 60 de minute.
În principiu, detinutii condamnati definitiv pot efectua până la 2 apeluri pe lună, cu o durată maximă de 60 de minute. Convorbirile video sunt efectuate într-o cameră amenajată în acest scop în zona de vizitare și sunt monitorizate pe un ecran separat. Monitorizarea este posibilă atât vizual, cât și sonor. Tipul exact de monitorizare este atribuit de la caz la caz, împreună cu autorizația.

3. Testarea și aprobarea
Utilizarea Skype este precedată de o procedură de aprobare corespunzătoare. Decizia privind aprobarea apelurilor Skype se ia prin intermediul conferințelor de aplicare a legii/ regulamentului. În acest caz, se acordă prioritate vizitelor deja aprobate
pentru copii. Cererea deținutului trebuie să conțină atât numele și prenumele complete ale persoanei de contact social cât și numele de utilizator Skype al acesteia. Trebuie să fie anexate la cererea inițială o copie a documentului de identitate al persoanei cu care
se face contactul social și declarația de consimțământ semnată de aceasta.

4. Desfășurarea convorbirii
Ofițerul responsabil cu vizitele stabilește conexiunea la internet prin intermediul unui furnizor extern și se conectează la Skype ca "JVA - Düsseldorf". La ora de vizită convenită, acesta stabilește conexiunea cu contul de utilizator specificat al persoanei de contact. La începutul apelului Skype, persoana apelată trebuie să se identifice în fața ofițerului vizitator, prezentându-i un document de identitate. Conexiunea va fi întreruptă imediat în cazul în care modul de tartare a deținutului sau securitatea ori ordinea instituției sunt puse în pericol. În special, o schimbare neautorizată a utilizatorului va duce la întreruperea imediată a convorbirii. Fiecare deținut care
utilizează apelurile Skype se angajează să manipuleze cu grijă și diligență inventarul și echipamentul tehnic din sala de vizită. În cazul unor încălcări, personalul responsabil cu vizitatele poate pune capăt convorbirii.

5. Protecția datelor personale
Prin stabilirea unei conexiuni prin Skype, sunt transmise atât datele deținutului, cât și datele persoanei de contact. Administrația penitenciarului nu stochează datele. Înainte de efectuarea apelului Skype, deținutul trebuie să fie informat cu privire la posibilitatea
supravegherii în cadrul penitenciarului Düsseldorf.

6 Răspunderea
Deținutul este responsabil pentru orice deteriorare a mobilierului din camera de vizită și a echipamentului tehnic.

7. Diverse
Articolele nr. 24, 27 StVollzG NRW și articolul 19