Ziyaretçiler için ziyaret tarihi belirleme bilgileri:

Telefon ile: 0211/ 93882-0 şu saatlerde:
Pt. – Cu.: Saat 08.00 – 11.45 ve de saat 12.15 – 16.00
E-posta: besuch@jva-duesseldorf.nrw.de
sonraki görüşme tarihleri Ziyaret Departmanı'nda bizzat da düzenlenebilir.

(Günü ve saati önceden belirlenmeden ziyaret yapılamaz!)

Maalesef, örneğin, hükümlü veya tutuklunun kararlaştırılan ziyaret tarihinden önce başka bir yere nakledilip nakledilmeyeceğini ve böylece ziyaretin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini garanti edemeyiz. Ziyaret Departmanı'nın buna etkisi yoktur.

Ziyaret sırasında genellikle görüşmeler dinlenmemektedir. Sadece bir mahkeme kararı (kısıtlama emri) bulunan tutukluların ziyaretleri dinlenir. Ziyaretçilerin öncelikle yetkili mahkemeye ziyaret izni için başvurmaları gerekmektedir. Ziyaret izni posta yoluyla da gönderilebilir. Bu ziyaretler sırasında sadece Almanca konuşulabilir. Bu mümkün değilse, mahkemece yeminli bir tercüman hazır bulunmalıdır. Bu durumda, tercümanı kimin talep edeceğini ve kimin ödeyeceğini lütfen mahkeme ile netleştirin. Tercümanlar yemin belgesini yanında taşımak ve talep üzerine ziyaret süresince girişe bırakmak zorundadırlar.

Hükümlülerin ziyaret saatleri (ilk ve son giriş saatleri)
Çarşamba günleri, hükümlüler için saat 08.30 – 11.30 ve saat 13.00 – 16.30 Giriş: Saat 08.00 – 11.30 ve saat 12.15 – 16.00
Perşembe günleri, hükümlüler için saat 08.30 – 11.30 ve saat 13.00 – 16.30 Giriş: Saat 08.00 – 11.30 ve saat 12.15 – 16.00
Cuma günleri, hükümlüler için saat 13.00 – 16.30 Giriş: Saat 12.15 – 16.00
Cumartesi günleri, hükümlüler için saat 08.30 – 15.30 Giriş: Saat 08.00 – 15.00
Tutukluların ziyaret saatleri (ilk ve son giriş saatleri)
Salı günleri, tutuklular için saat 08.30 – 11.30 ve saat 12.30 – 16.30 Giriş: Saat 08.00 – 11.30 ve saat 12.15 – 16.00
Cuma günleri, tutuklular için saat 08.30 – 12.00 Giriş: Saat 08.00 – 15.00
Her ayın ilk cumartesi günü 08:30 ila 15:30 Giriş: Saat 08.00 – 15.00

Ziyaret süresi her bir ziyaret için 60 dakika, ziyaretçi sayısı (çocuklar dahil) dört kişi ile sınırlıdır. 16 yaşının altındaki reşit olmayan ziyaretçiler sadece bir ebeveynin refakati veya yazılı onayı veya yetişkin bir yakın akrabasının refakatinde kabul edilirler. 16 yaşın üstünde ve 18 yaşın altındaki reşit olmayan ziyaretçiler sadece bir ebeveynin refakati veya -ziyaret refakatçi olmadan gerçekleştirilecekse- açık yazılı onayı ile kabul edilirler. Tutukluların ayda iki kez ziyaret hakkı vardır.
Hükümlülerin aylık ziyaret kotası 2 saattir. Buna ek olarak, reşit olmayan kendi çocukları için iki saat ilave ziyaret süresi alabilirler.
Ziyaret tarihlerini belirlerken ziyaretin bir çocuk ziyareti denilen türden olup olmadığı belirtilmelidir. Ancak, eğer çocuk ziyareti planlanmış ve çocuklar belirlenen tarihte gelmemişse ziyaret gerçekleşmeyecektir.
Özel ziyaretçi olarak, lütfen belirlenen ziyaret saatinden 30 - 45 dakika önce dış kapıya gelin. Maalesef, ziyaret saati başladıktan sonra artık bir giriş yapılamaz.

Eğer ziyarete gelemeyecekseniz o saati başka ziyaretçilerin kullanımına sunabilmemiz için lütfen ziyaretinizi zamanında iptal edin. Bir ziyaretin iptal edilmeden zamanında kullanılmamasının tekrarı durumunda geçerli ayın ziyaret kotası iptal edilecektir.

Geçerli bir kimlik veya pasaportun ibraz edilmesi zorunludur. Sürücü ehliyeti veya benzeri belgeler kimlik olarak kabul edilmez.

Sığınmacılar, göçmenlik bürosundan alacakları sığınma bölgesinden geçici olarak ayrılma izni ile (fotoğraflı) oturma izinlerini ibraz ederek kimliklerini belgelemelidirler.

Sınır dışı edilmenin ertelenmesiyle verilen geçici oturma izin belgesine sahip olan yabancı ziyaretçiler pasaportlarını veya pasaport yerine geçen (fotoğraflı) bir belge ibraz etmek zorundadırlar.

Adli kısıtlaması bulunan tutukluların ziyaret izni de ibraz edilmelidir. Yürüme engelli ziyaretçilerin kuruma girişi sorunsuz bir şekilde mümkündür.

Önceden onay alınmaksızın hiçbir eşya, yiyecek ve/veya çamaşır ziyaret sırasında kabul edilemez veya teslim edilemez. Her türlü eşyanın kuruma sokulması onaya tabidir.

OWiG (Kabahatler ve İdari Ceza Kanunu) 115. maddesine göre, yasaklanmış eşyaları kuruma getirmeye çalışan veya izinsiz bir şekilde bir hükümlü veya tutukluya eşya veya mesaj getiren kişiler hakkında para cezası uygulanabilir. Bunlara teşebbüs etmek dahi para cezası ile sonuçlanabilir. Ayrıca ziyaretlerden veya kuruma girmekten men edilebilirsiniz.

Not:
Bir ihtara rağmen yukarıdaki düzenlemeler veya infaz memurlarının talimatlarının ihlal edilmesi durumunda ziyaretin iptal edilebileceğini lütfen unutmayın. Ziyaretin iptali zorunlu olduğu durumlarda ihtarda bulunulmayabilir.

Ziyaret alanındaki otomatların birinden bir personel gözetiminde ayda en fazla 30 Euro'luk tatlı ve içecek alabilirsiniz. (sadece 0,50 Euro, 1,00 ve 2,00 Euro'luk bozuk para)

Ödemeler:
Ödemeler sadece banka havalesi ile gerçekleştirilebilir.
Banka: Zahlstelle JVA Düsseldorf, Postbank Köln;
IBAN: DE98 3701 0050 0010 6925 08
BIC: PBNKDEFF370
Açıklama kısmında lütfen tutuklunun tam adını ve doğum tarihini belirtin.

Avukatlar ve resmi ziyaretçiler için aynı ziyaret saatleri -tutuklular ve hükümlüler arasında ayrım yapılmadan- geçerlidir. Ancak burada da en geç bir gün öncesinden randevu almak gereklidir.

Telefon ile: 0211/ 93882-0 şu saatlerde:
Pt. – Cu.: Saat 08.00 – 11.45 ve de saat 12.15 – 16.00
Faks: 0211/93882- 153
E-posta: besuch@jva-duesseldorf.nrw.de

Ziyaret saatleri (ilk ve son giriş saatleri)

Pazartesi – Cuma: Saat 08.00 – 11.30 ve saat 12.15 – 16.00
Cumartesi: Saat 08.00 – 15.00

 

JVA Düsseldorf Müdürü