Informații pentru vizitatori Alocarea programărilor:
Telefonic: 0211/ 93882-0 pentru următoarele intervale de timp:
Lu. – Vi.: 08:00 – 11:45, precum și 12:15 – 16:00
E-mail: besuch@jva-duesseldorf.nrw.de

Programările ulterioare pot fi efectuate și personal în departamentul pentru vizite.
(Vizita nu este permisă fără o programare convenită!)

Din păcate, nu putem garanta la alocarea programării că deținutul nu va fi, de exemplu, transferat înainte de data convenită a vizitei și prin urmare vizita poate să nu aibă loc. Departamentul pentru vizite nu are nicio influență în acest sens.

De regulă, vizita are loc fără monitorizare acustică. Vizitele sunt monitorizate acustic doar în cazul persoanelor aflate în arest preventiv prin hotărâre judecătorească (ordin de restricție). În cazul acestor vizite, vizitatorii trebuie să aplice mai întâi pentru un permis de vizitare la curtea competentă. Acesta poate fi expediat și prin poștă. Doar limba germană se poate vorbi pe durata acestor vizite. Dacă acest lucru nu este posibil, este necesară prezența unui interpret autorizat. În acest caz trebuie clarificat cu respectiva curte privind cine comandă și achită serviciile interpretului. Interpreții sunt obligați să aibă asupra lor dovada privind autorizarea legală și, la cerere, trebuie să o lase la poartă pe durata vizitei.

 

Intervale de vizită pentru deținuți (respectiv primele și ultimele intervale de admitere)
Miercuri pentru detenție 08:30 până la 11:30 și 13:00 până la 16:30, admitere: 08:00 – 11:30 și 12:15 până la 16:00
Joi pentru detenție 08:30 până la 11:30 și 13:00 până la 16:30, admitere: 08:00 – 11:30 și 12:15 până la 16:00
Vineri pentru detenție 13:00 până la 16:30, admitere: 12:15 – 16:00
Sâmbătă pentru detenție 08:30 până la 15:30, admitere: 08:00 – 15:00

 

Intervale de vizită pentru persoane aflate în arest preventiv (respectiv primele și ultimele intervale de admitere)
Miercuri pentru arest preventiv 08:30 până la 11:30 și 12:30 până la 16:30, admitere: 08:00 – 11:30 și 12:15 – 16:00
Vineri pentru arest preventiv 08:30 până la 12:00, admitere: 08:00 – 15:00
În fiecare prima sâmbătă a lunii 08:30 până la 15:30, admitere: 08:00 – 15:00

 

Timpul de vizită este limitat la 60 de minute pentru fiecare vizită, numărul de vizitatori este limitat la patru persoane (inclusiv copii).
Vizitatorii minori în vârstă de până la 16 ani sunt admiși doar acompaniați de un părinte sau tutore legal, respectiv cu consimțământul scris al acestora și acompaniați de o rudă apropiată de vârsta majoratului.
Vizitatorii minori în vârstă de la 16 ani până la 18 ani sunt admiși ori acompaniați de un părinte sau tutore legal, ori cu consimțământul expres scris al acestora, în măsura în care vizita trebuie efectuată fără acompaniament.
Persoanele aflate în arest preventiv pot primi două vizite pe lună. Deținuții dispun de o cotă lunară de 2 ore de vizită. În plus, aceștia mai pot primi încă două ore pentru copiii minori ai acestora. La programarea vizitei trebuie să se specifice dacă vizita este din partea copilului sau nu.

Dacă s-a programat o vizită din partea copiilor și copiii nu sunt prezenți la programarea indicată, vizita nu are loc.
În calitate de vizitator privat vă rugăm să vă înregistrați la poartă cu 30-45 de minute înainte de timpul de vizitare convenit. Odată ce timpul de vizitare a început, admiterea nu mai poate fi efectuată.

Dacă nu puteți respecta programarea, vă rugăm să vă anulați vizita în timp util pentru a putea pune locul la dispoziția altor vizitatori. În cazul în care nu vă prezentați în mod repetat fără anularea în timp util, cota de vizită este retrasă pentru luna în curs.

Este obligatorie prezentarea unui buletin sau pașaport valabil. Permisele de conducere sau documentele scrise asemănătoare nu au calitatea de document de identitate.

Azilanții trebuie să își dovedească identitatea printr-un permis de reședință (cu fotografie) și printr-o adeverință de la autoritatea pentru persoane străine prin care se confirmă părăsirea temporară a zonei de reședință a azilului.

Vizitatorii străini în posesia unei „toleranțe” trebuie să prezinte pașaportul național sau o dovadă înlocuitoare de pașaport (cu fotografie).

În cazul persoanelor aflate în arest preventiv cu restricție judecătorească trebuie prezentat și permisul de vizitare.
Vizitatorii cu capacități motorii reduse pot accesa instituția fără probleme.

Pe durata vizitezi nu se acceptă sau înmânează obiecte, alimente și/sau rufe fără aprobare prealabilă. Orice introducere de obiecte necesită aprobarea instituției.

Conform art. 115 OWiG (Codul infracțiunilor administrative), poate fi amendată orice persoană care încearcă să introducă obiecte interzise în instituție sau care transmite, în mod neautorizat, lucruri sau mesaje către un deținut sau permite transmiterea acestora de către deținut. Și tentativa poate fi amendată. De asemenea, vi se poate impune interdicția de vizitare sau de acces în instituție.

Indicație:
vă rugăm să fiți conștient că o vizită poate fi întreruptă dacă regulamentele anterior menționate sau ordinele personalului închisorii nu sunt respectate în ciuda unui avertisment. Avertismentul este omis, dacă este esențială întreruperea vizitei.

Aveți posibilitatea să cumpărați tutun, dulciuri și băuturi pentru maximum 40 de euro pe lună de la un automat din zona de vizită, sub supravegherea unui membru al personalului. (doar monede de 0,50 euro, 1,00 și 2,00 euro)

Plăți:

Plățile pot fi efectuate doar prin transfer bancar.
Date bancare: Zahlstelle JVA Düsseldorf, Postbank Köln;
IBAN: DE98 3701 0050 0010 6925 08
BIC: PBNKDEFF370
Dacă doriți să efectuați transferuri bancare, vă rugăm să indicați neapărat numele complet și data de naștere a persoanei aflate în custodie.

Pentru avocați și vizitatori oficiali, intervalele de vizită sunt aceleași, însă fără distincția între persoane aflate în arest preventiv și deținuți. O programare în timp util, cel târziu cu o zi înainte, este necesară și în acest caz.

Telefonic: 0211/ 93882-0 pentru următoarele intervale de timp:
Lu. – Vi.: 08:00 – 11:45, precum și 12:15 – 16:00
Fax: 0211/93882- 153
E-mail: besuch@jva-duesseldorf.nrw.de

Intervale de vizită (respectiv primele și ultimele intervale de admitere)

Luni – Vineri: 08:00 – 11:30 și 12:15 – 16:00
Sâmbătă: 08:00 – 15:00


Directoarea închisorii Düsseldorf